تور مجازی Virtual Tour شرکت جم صنعت کاران

شرکت جم صنعت کاران

معرفی پروژه های شرکت جم صنعت کاران در پتروشیمی جم

شرکت جم صنعت کاران در سال 1386 با هدف ارائه خدمات فنی و مهندســـی و تامین نیــروی انســانی پتـروشیمی جم تأسیس شد. شـرکت جـم صنعـت کاران یکـی از شــرکت های پیشـرو در حوزه تعمیرات، نگهداری، نصب و ساختمان در صنعت پتروشیمی است. این شـرکت عـلاوه بر تامیـن نیروی انسانـی، طـی بیش از یک دهه پروژه های متعددی را در حوزه صنایع پتروشیمی به روش مهندسی، تامین تجهیزات و اجرا، انجام داده است. مهندسان و پرسنل کارآزموده شرکت جم صنعت‌کاران از میان مجرب‌ترین و خوش‌نام‌ترین نیروهای متخصص صنعت پتروشیمی انتخاب شده‌اند.

مشاهده تور مجازی